FANDOM


Zeszyt Sun

Zeszyt Sun ze słówkami

Zeszyt Sun2

Sun daje zeszyt Jinowi

Przed wypłynięciem tratwy Sun podarowała Jinowi notatnik ze słówkami napisanymi fonetycznie, które miały pomóc mężowi w porozumieniu się z Sawyerem i Michaelem. Na tratwie Michael pyta Jina czy może powiedzieć słówka z zeszytu, a on je mówi.

Słówka z zeszytu

  • Starboard - sterburta
  • Aft - ster
  • Port - bakburta
  • Sail - żagiel
  • Eat - jeść

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.